Bentonit

Bentonit, Aluminyum ve magnezyumca zengin volkanik kül , tüf ve lavların kimyasal ayrışması ile veya bozulmasıyla oluşmuş çok küçük kristallere sahip kil minerallerinden ( başlıca montmorillonit ) oluşan ve ağırlıklı olarak kolloidal silis yapıda, yumuşak, gözenekli ve kolayca şekil verilebilir açık bir kayadır.

Bilimsel olarak yumuşak, plastik, poroz, açık renkli özellikte ana mineral olarak smektif grubu minerallerden oluşan içinde kolloidal silis bulunan ve camsal magmatik kayaçların , genellikle volkanik kül ve küflerin kimyasal ayrışmasına baglı olarak devitrifikasyonu sonucu oluşmuştur.

Türkiyede bentonit oluşumları Biga Yarımadası, Gelibolu Yarımadası, Eskişehir ve Ankara, Ordu, Trabzon, Elazığ, Malatya bölgelerinde bulunmaktadır.

Bir kil çeşidi olan bentonit birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Döküm kumu ve paletleme,
Kağıt sanayii,
Sondajlarda,
Lastik sanayii,
Gıda sanayii,
a) Berraklaştırma işleminde (Şarap, Meyva suyu, Bira)
b) Ağartma işleminde (Yağ sektöründe)
Gübre sanayii,
Boya Sanayi,
Seramik Sanayi,
İlaç Sanayi.