Bentonit

Bentonit, Aluminyum ve magnezyumca zengin volkanik kül , tüf ve lavların kimyasal ayrışması ile veya bozulmasıyla oluşmuş çok küçük kristallere sahip kil minerallerinden ( başlıca montmorillonit ) oluşan ve ağırlıklı olarak kolloidal silis yapıda, yumuşak, gözenekli ve kolayca şekil verilebilir açık bir kayadır.

Bilimsel olarak yumuşak, plastik, poroz, açık renkli özellikte ana mineral olarak smektif grubu minerallerden oluşan içinde kolloidal silis bulunan ve camsal magmatik kayaçların , genellikle volkanik kül ve küflerin kimyasal ayrışmasına baglı olarak devitrifikasyonu sonucu oluşmuştur.

Analiz Raporları->

Sepiyolit

Donuk yağımsı renkli bünyesinde nem tutma özlelliği bulunan kayaç endüstriyel sepiyolit ocaktan ilk çıkarıldığında koyu kahve renge sahiptir.

Bünyesindeki nem uçtuğunda rengi giderek açılır ve az süttozu katılmış neskafe rengi alır. dilinizle dokunduğunuzda nekadar hızla nem emdiğini anlayabilirsiniz.

Ayruca ;

Besicilikte yemle karıştırıldığında verim artışı sağlamakta ve hayvanlarda amonyum dengesini kontrol etmektedir.

Analiz Raporları->

Kalsit

Kalsit, kimyasal formülü CaCO3 olan kristalleşmiş kalsiyum karbonat.saydam, beyaz, sarı, rustik yeşil ve mavimsi renkte olabilir. Sertliği 3, özgül ağırlığı 2.71'dir.